verbinden-van-mensen.1920x0
Bruggenbouwer bij uitstek

'Verbinden van mensen en organisaties'

elja-schwarz.480x0

Een stapeling van ervaringen

Nesconsult heeft zijn wortels in de gezondheidszorg. Deze expertise heb ik gedurende de jaren uitgebreid met de sectoren wonen, welzijn en gemeentelijke- en provinciale overheid. Inmiddels ben ik specialist in management-ondersteuning. Deze ervaring komt ook samen in mijn coaching van het hoger management. Bestuurders, directeuren en (divisie)managers worden door mij gecoacht op hun persoonlijke effectiviteit.

Mijn werkwijze is zeer procesgericht. Door mijn jarenlange ervaring kan ik op elk niveau in uw organisatie met u meedenken. Eens stond ik zelf met mijn voeten in het primair proces om daarna de weg te vinden tot en met het niveau van Raad van Bestuur. Dit maakt mij tot pur-sang procesdenker met een uitstekende helicopterview.

Als Nesconsult ben ik actief in verschillende netwerken en heb partners met aanvullende specialisaties. Ik garandeer u een integrale aanpak van uw opdracht met een partnership waarin betrouwbaarheid voorop staat. Ik ben een bruggenbouwer bij uitstek en heb in die rol al vele organisaties en organisatieonderdelen met elkaar verbonden. Ik ben een ervaren onderhandelaar, voor wie de inhoud van een proces leidend is.

Onlangs heb ik besloten om mijn activiteiten als interimmanager te beëindigen en mij alleen nog op organisatieadvies, intervisie en coaching te gaan richten.

 

Laatste nieuws

25-01-2017

Coaching

Ik heb weer plaats voor enkele coaching- of klankbordtrajecten. Graag ondersteun ik in het verhogen van uw persoonlijke effectiviteit. Neem even contact op voor een orienterend gesprek.

20-01-2017

Intervisie

In de intervisietrajecten die ik voor ogen heb, gaat het vooral om het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit. Dat beperkt mogelijk het aantal te bespreken onderwerpen maar brengt wel een hoger abstractieniveau mee en voorkomt ‘jumping to conclusions’.

 

01-07-2016

Dagvoorzitter

Ik ben beschikbaar om als dagvoorzitter voor uw conferentie of workshop op te treden. Goed luisteren, scherp doorvragen, bondig samenvatten tesamen met een portie humor zorgen voor een aangename en constructieve sfeer van uw dag.